Những điều cần biết về hạn mức chào hàng cạnh tranh rút gọn

Chào hàng cạnh tranh hiện đang là một trong những hình thức đấu thầu phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên để thực hiện tốt hồ sơ đấu thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh thì chúng ta cần phải hiểu rõ về hạn mức cạnh tranh rút gọn. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn nắm được những điều cần biết về hạn mức chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Khái niệm về hạn mức chào hàng cạnh tranh rút gọn

Chào hàng cạnh tranh rút gọn được hiểu là một hình thức thực hiện trong hoạt động đấu thầu, đây là hình thức mời thầu phổ biến cho các gói thầu mua sắm hàng hóa. 

Để thực hiện đấu thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn, đơn vị đấu thầu cần phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ dự thầu và gửi bản yêu cầu báo giá:

Bản yêu cầu báo giá được lập phải bao gồm đầy đủ các nội dung về phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật, thời hạn báo giá có hiệu lực, thời điểm nộp báo giá cũng như các yêu cầu về bảo hành, bảo dưỡng, quy trình đào tạo, thời hạn chuyển giao, dự thảo hợp đồng, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá ( chậm nhất trong 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên phát hành yêu cầu báo giá) và các thông tin cần thiết khác. Tuy nhiên trong bản yêu cầu báo giá này không nêu yêu cầu về đảm bảo dự thầu.

Sau khi duyệt bản yêu cầu báo giá, bên mời thầu phải đăng tải thông báo mời chào hàng trên tờ báo có phát hành rộng rãi trong một ngành trong tình hoặc hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc gửi bản yêu cầu báo giá trực tiếp cho tối thiểu 03 nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu. Với trường hợp gửi yêu cầu báo giá trực tiếp, nếu có bất kỳ đơn vị nhà thầu nào khác đề nghị được tham gia chào hàng trước thời điểm đóng thầu thì bên mời thầu cũng phải gửi yêu cầu báo giá đó cho đơn vị nhà thầu xem xét. 

han-muc-chao-hang-canh-tranh-rut-gon

Bước 2: Nộp báo giá và tiếp nhận báo giá:

Sau khi xem xét kỹ yêu cầu báo giá của đơn vị mời thầu, các đơn vị tham gia đấu thầu sẽ chuẩn bị và nộp một bản báo giá theo yêu cầu báo giá đã được gửi trước đó. Đơn vị tham gia đấu thầu có thể nộp báo giá thông qua hình thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, gửi thư điện tử hoặc gửi qua máy fax.

Các báo giá của đơn vị tham gia đấu thầu sẽ được đơn vị mời thầu bảo mật thông tin. Sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, bên mời thầu sẽ lập văn bản tiếp nhận các báo giá đã được nộp hoặc gửi đến trước thời điểm đóng thầu và thông báo bằng văn bản tiếp cho đơn vị dự thầu.

Bước 3: Bên mời thầu đánh giá các báo giá:

Sau khi tiếp nhận báo giá từ các đơn vị tham gia đấu thầu, bên mời thầu sẽ xem xét các bản báo giá so với yêu cầu báo giá. Báo giá nào đáp ứng được các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá và có giá chào sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch hoặc đã được trừ đi giá trị giảm giá ( nếu có) thấp nhất và nhỏ hơn giá gói thầu thì sẽ được đơn vị mời thầu lựa chọn.Trong quá trình đánh giá, bên mời thầu có thể mời nhà thầu có giá chào thấp nhất đến gặp trực tiếp để thương thảo hợp đồng.

Bước 4: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu

Sau khi hoàn thành quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phải trình kết quả lựa chọn nhà thầu, trong đó phải nêu rõ ý kiến của bên mời thầu cho các nội dung đánh giá của tổ chuyên gia.

Kết quả lựa chọn nhà thầu cần phải được thẩm định theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 106 Nghị định 63/2014/NĐ-CP trước khi phê duyệt.

Sau khi thẩm định và đưa ra kết quả cuối cùng về việc lựa chọn nhà thầu, thì kết quả đó phải được phê duyệt bằng văn bản trên căn cứ tờ trình phê duyệt và báo cáo thẩm định đã thực hiện. Văn bản phê duyệt kết quả chọn nhà thầu phải có đầy đủ các thông tin như Tên đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng và các nội dung cần lưu ý khác ( nếu có).

Sau khi nhận được quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đơn vị mời thầu đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị 63/2014/NĐ-CP.

Điều kiện áp dụng hạn mức chào hàng cạnh tranh rút gọn

Điều kiện áp dụng chào hàng cạnh tranh rút gọn đã được quy định cụ thể tại Điều 23 Luật đấu thầu 2013 như sau:

Chào hàng cạnh tranh rút gọn được áp dụng với các gói thầu có giá trị trong hạn mức quy định của Chính phủ như các trường hợp sau:

  • Áp dụng với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng
  • Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, các hàng hóa có sẵn trên thị trường với đặc tính kỹ thuật đã được tiêu chuẩn hóa và tương đương về chất lượng
  • Hoặc áp dụng với các gói thầu phục vụ xây lắp công trình đơn giản theo bản thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt.

han-muc-chao-hang-canh-tranh-rut-gon

Phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh cũng được quy định cụ thể tại Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Áp dụng chào hàng cạnh tranh rút gọn cho các gói thầu có giá trị không quá 500tr đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu hay gói thầu có giá trị không quá 01 tỷ đồng và  gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị dưới 200 triệu đồng được quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu.

Lời kết

Trên đây là toàn bộ những điều cần biết về hạn mức chào hàng cạnh tranh rút gọn, hy vọng sẽ giúp bạn tham khảo và hoàn thiện thêm hồ sơ đấu thầu của đơn vị mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *