Báo cáo giám sát đánh giá thực hiện đầu tư dự án được hiểu như thế nào?

Trong quá trình đầu tư và thực hiện dự án việc thường xuyên theo dõi, cập nhật báo cáo là rất cần thiết bởi việc này sẽ giúp chủ đầu tư hiểu hơn và theo dõi sát sao hơn về quá trình đầu tư. Để hỗ trợ các nhà đầu tư các mẫu báo cáo giám sát đánh giá thực hiện đầu tư dự án được ra đời giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình theo dõi.

Mẫu báo cáo giám sát đánh giá thực hiện đầu tư dự án

Báo cáo giám sát đánh giá trong quá trình thực hiện đầu tư dự án là rất quan trọng. Việc thường xuyên cập nhật báo sẽ giúp chủ đầu dễ dàng và thuận tiện hơn trong quá trình quản lý từ đó giúp tiết kiệm thời gian và công sức. 

Báo cáo giám sát dự được quy định theo mẫu tại Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT. Thông tư này đưa ra những quy định chung và những mẫu báo cáo để hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

bao-cao-giam-sat-danh-gia-thuc-hien-dau-tu-du-an

Trong thông tư đưa ra những mẫu báo cáo bao gồm:

 • Mẫu báo cáo  sử dụng để giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng, cả năm
 • Mẫu báo cáo sử dụng để  giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. Trong mẫu báo cáo này sẽ bao gồm các loại mẫu báo cáo sau: 
  • Mẫu báo cáo giám sát sử dụng trong quá trình trước khi khởi công dự án
  • Mẫu báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự án trong thời gian 6 tháng hoặc cả năm
  • Mẫu báo cáo giám sát khi tiến hành điều chỉnh dự án
  • Mẫu báo cáo khi đánh giá để kết thúc dự án
  • Mẫu báo cáo cho giai đoạn vận hành và khai thác, định kỳ 6 tháng 1 lần
 • Mẫu báo cáo dùng để giám sát và đánh giá dự án theo hình thức đối tác công tư. Mẫu báo cáo này sẽ bao gồm các mẫu báo cáo:
  • Mẫu báo cáo sử dụng giám sát và đánh giá trước khi tiến hành khởi công dự án
  • Mẫu báo cáo thực hiện giám sát và đánh giá tình hình thực hiện dự án theo quý hoặc 6 tháng hoặc cả năm.
  • Mẫu báo cáo sử dụng giám sát và đánh giá khi kết thúc đầu tư
  • Mẫu báo cáo giám sát định kỳ trong 06 tháng khi dự án đã đi vào khai thác và vận hành.
 • Mẫu báo cáo giám sát và đánh giá dự án khi sử dụng nguồn vốn khác, bao gồm các mẫu báo cáo:
  • Mẫu báo cáo giám sát và đánh giá trước khi tiến hành khởi công dự án
  • Mẫu báo cáo giám sát và tiến hành đánh giá tiến độ thực hiện dự án đầu tư
  • Mẫu báo cáo và giám sát khi kết thúc đầu tư
  • Mẫu báo cáo giám sát trong giai đoạn vận hành.
 • Mẫu báo cáo tình hình khi giải ngân vốn đầu tư của dự án bao gồm:
  • Mẫu báo cáo tình hình tiến hành giải ngân vốn đầu thư theo quý hoặc 6 tháng hoặc cả năm của kho bạc nhà nước cấp tỉnh, thành phố
  • Mẫu báo cáo tình hình tiến hành giải ngân vốn đầu thư theo quý hoặc 6 tháng hoặc cả năm của kho bạc nhà nước trung ương.
 • Mẫu báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng

Nội dung của báo cáo giám sát đánh giá thực hiện đầu tư dự án

bao-cao-giam-sat-danh-gia-thuc-hien-dau-tu-du-an

Nội dung của mẫu báo cáo này sẽ bao gồm báo cáo về tình hình quản lý quy hoạch, tình hình thực hiện dự án đầu tư, tình hình quản lý các chương trình công hoặc do nhà nước đầu tư…

Các mẫu báo cáo này phải đảm bảo tính chính xác, minh bạch

Lời kết

Bài viết đã tổng hợp và chia sẻ thông tin về mẫu báo cáo giám sát đánh giá thực hiện đầu tư dự án. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn khi cần xây dựng báo cáo giám sát dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *