Các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là vấn đề không mới và nhận được sự quan tâm của rất nhiều cá nhân, hộ gia đình. Vậy hãy cùng tìm hiểu các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua bài viết dưới đây.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được xác định chứng thư pháp lý được Nhà Nước xác nhận nhằm xác định quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cùng các tài sản gắn liền với hợp pháp.

Giấy chứng nhất quyền sở hữu đất là văn bản rất quan trọng đối với mỗi hộ gia đình, cá nhân. Mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được phát hành bởi Bộ Tài Nguyên Môi Trường và được sử dụng mẫu chung, thống nhất trên phạm vi cả nước.

Các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

thu-hoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat

Việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định cụ thể tại điểm d khoản 2, khoản 3 điều 106 Luật Đất đai 2013. 

 • Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đã cấp trên Giấy chứng nhận đã cấp
 • Nhà nước cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp
 • Nếu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát sinh đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà cần phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất
 • Trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng được sử dụng đất, không đúng diện tích đất ghi trên giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện được cấp đất, sử dụng không đúng mục đích sử dụng đất ghi trên giấy chứng nhận hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp giấy chứng nhận đó đã chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đai theo đúng quy định của luật đất đai.

Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định của pháp luật

 • Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp bị cơ quan kiểm tra, cơ quan thanh tra kết luận là giấy chứng nhận không đúng quy định pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra để có biện pháp thu hồi lại Giấy chứng nhận đó nếu Giấy chứng nhận đó bị cấp sai như kết luận trên hoặc thông báo lại cho cơ quan thanh tra, kiểm tra nếu Giấy chứng nhận đó được cấp đúng quy định,
 • Trường hợp nếu cơ quan có thẩm quyền phát hiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định của pháp luật, thì phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thanh tra cùng cấp thẩm tra. Nếu kết quả sau thẩm tra xác nhận Giấy chứng nhận đó không được cấp đúng quy định về luật đất đai, thì cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho người sử dụng đất biết lý do, trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi công văn thông báo mà người sử dụng đất không có đơn khiếu nại thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.
 • Trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp cho mình không đúng quy định của luật đất đai thì có thể làm đơn kiến nghị gửi để cơ quan có cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết.

Tầm quan trọng của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

thu-hoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng từ pháp lý quan trọng giúp xác định và giải quyết một số vấn đề sau đây:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giúp xác định chủ đất, chủ sở hữu nhà ở trên đất đó. Người có quyền thực hiện thay quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho tặng… khu đất đó
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là điều kiện để chủ đất thực hiện các quyền mua bán, chuyển nhượng, cho tặng quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho cá nhân khác.
 • Giấy chứng nhận là căn cứ pháp lý để xác định việc chủ đất có đủ điều kiện để được hưởng bồi thường về đất khi bị thu hồi đất hay không.
 • Giấy chứng nhận là căn cứ pháp lý trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai. Cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào Giấy chứng nhận để xác định chủ đất đồng thời giải quyết các vi phạm liên quan đến vụ việc tranh chấp đất đai đó
 • Giấy chứng nhận là căn cứ quan trọng để xác định loại đất, từ đó xem xét việc sử dụng đất đã được cấp đúng mục đích sử dụng hay không.

Lời kết

Hy vọng bài viết trên đây, đã giúp bạn hiểu về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *