Định Nghĩa Và Quy Định Của Hợp Đồng Đơn Giá Cố Định

Bạn đang quan tâm đến hợp đồng đơn giá cố định và những vấn đề xoay quanh chúng? Đừng lo lắng vì bài viết này sẽ tổng hợp định nghĩa và quy định của hợp đồng theo đơn giá cố định. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để có cái nhìn tổng thể về chúng nhé!

Định nghĩa hợp đồng đơn giá cố định 

Hợp đồng đơn giá cố định được hiểu là những văn bản dùng trong việc thỏa thuận, quy định trong thời gian thực hiện công việc về việc không thay đổi đơn giá. Dựa vào đơn giá cố định đã thỏa thuận trước đó thì việc thanh toán về số lượng và khối lượng công việc diễn ra thuận lợi hơn. 

hop-dong-don-gia-co-dinh

Các trường hợp dưới đây được phép sử dụng hợp đồng theo đơn giá cố định như sau: 

 • Những công trình hoặc gói thầu có tính chất công việc lặp đi, lặp lại. Có đầy đủ các điều kiện cho từng công việc và danh mục cần thực hiện nhưng không thể lường trước được khối lượng công việc.
 • Yêu cầu bên nhận thầu cần đủ năng lực, kinh nghiệm và tài liệu để xác định đơn giá cũng như có thể xác định được rủi ro khi sử dụng đơn giá cố định. 
 • Dựa vào thời gian thực hiện dưới 12 tháng hoặc dài hạn thì áp dụng mức ổn định về giá cao hơn. 

Đặc điểm của hợp đồng đơn giá cố định

Đối với việc thanh toán

Trong Nghị định 63/2014/NĐ-CP, điều 96 thì việc thanh toán theo đơn giá cố định sẽ tuân thủ nguyên tắc sau: 

Đơn giá cố định * khối lượng/số lượng công việc nhà thầu thực hiện = giá trị thanh toán

Đối với việc xây lắp 

 • Trường hợp 1: Khi khối lượng công việc thực tế mà nhà thầu thực hiện nhỏ hơn so với khối lượng công việc trong hợp đồng. Thì giá trị thanh toán được tính dựa vào công thức trên và nhà thầu chỉ được thanh toán khi đã thực hiện đúng với thiết kế. 
 • Trường hợp 2: Nếu khối lượng công việc của nhà thầu thực hiện lớn hơn so với khối lượng trong hợp đồng, thì vẫn được thanh toán theo công thực trên. tuy nhiên phần chênh lệch công việc của nhà thầu vẫn được thanh toán với đơn giá cố định được nêu rõ trong hợp đồng. 

Đối với những biên bản nghiệm thu hoàn thành thì chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu cùng nhau xác nhận mới có giá trị. 

Đối với hồ sơ thanh toán

hop-dong-don-gia-co-dinh

Để thực hiện thanh toán theo hợp đồng cần cung cấp những giấy tờ sau: 

 • Biên bản nghiệm thu khối lượng và số lượng công việc đã triển khai và có dấu xác nhận từ đại diện nhà thầu, tư vấn giám sát và chủ đầu tư. 
 • Nếu có sự tăng hoặc giảm khối lượng công việc cần có bản xác nhận của cả 3 bên
 • Giá trị thanh toán của nhà thầu cần cung cấp được: khối lượng công việc, giá trị hoàn thành, tăng hoặc giảm so với hợp đồng, giá trị đề nghị thanh toán,…
 • Đối với việc mua sắm hàng hóa và tùy thuộc vào tính chất của từng loại thì cần các loại giấy tờ như: hóa đơn của nhà thầu, danh mục hàng hóa, chứng từ vận tải, đơn bảo hiểm, giấy chứng nhận chất lượng, xuất xứ,…. và các giấy tờ liên quan khác.

Quy định của hợp đồng đơn giá cố định

Trong hợp đồng đơn giá cố định cần nêu rõ cụ thể nội dung về khối lượng và những tiêu chuẩn áp dụng cho từng sản phẩm.

Trong hợp đồng bắt buộc phải có những thông tin như: thời gian bắt đầu và kết thúc dự án, tiến độ riêng của từng danh mục và từng công việc. 

hop-dong-don-gia-co-dinh

Giá trị của hợp đồng không được thay đổi trong quá trình thực hiện, ngoại trừ những tình huống sau: 

 • Phát sinh hoặc bổ sung thêm khối lượng công việc
 • Nhà nước thay đổi chính sách như tiền lương, giá nguyên liệu, vật liệu,…
 • Các lý do bất khả kháng như động đất, bão, lũ, sóng thần, chiến tranh,… 

Mức tạm ứng sẽ dựa trên sự thỏa thuận của các bên, nếu không sẽ thực hiện theo quy định của chính phủ. 

Có thể thanh toán thông qua việc hoàn thành khối lượng công việc hoắc sau khi hoàn thành dự án.

 • Đối với việc tạm dừng hợp đồng thì cần báo cho bên kia biết và cùng nhau bàn bạc, đưa ra hướng giải quyết tốt nhất.
 • Đối với trường hợp hủy hợp đồng thì cần báo trước cho bên kia. Nếu phát sinh việc hủy hợp đồng thì có thể thỏa thuận giữa 2 bên, hoặc nhờ sự giúp đỡ của tòa án. 

Đây là cơ sở quyết định sự ràng buộc mà cả 2 bên cần tuân thủ khi ký kết hợp đồng. 

Hiệu lực của hợp đồng đơn giá cố định sẽ được 2 bên quy định và thỏa thuận trong hợp đồng. 

Lời kết

Trên đây là những chia sẻ về định nghĩa, đặc điểm và quy định của hợp đồng đơn giá cố định mà bạn cần nắm. Hợp đồng không cho phép thay đổi giá mà cho phép thay đổi số lượng, khối lượng công việc trong suốt thời gian thực hiện dự án. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *